Trang Nhà

L.A.: Bạn sẵn sàng để được thống kê chưa? Tổng Thống kê dân số 2020 đang sắp đến. Kết quả sẽ không những xác định được các đại diện của chúng ta tại Quốc Hội, mà còn biết được hơn $115 tỷ được chi như thế nào hàng năm cho các trường học, y tế, nhà ở, giao thông ở California và các chương trình quan trọng khác trong khu phố của chúng ta.

Tuy nhiên chúng ta sẽ không thể đạt được con số thống kê chính xác cho năm 2020 nếu như mọi người không cùng tham gia.

Không một ai có thế đánh giá thấp những nguyên tắc: Quận L.A. là khu vực thách thức nhất trên toàn quốc về sự thống kê. Có hơn một nửa số cư dân vùng Los Angles sống trong các khu vực Khó thống kê. Và nếu những cư dân này lại nằm trong những cộng đồng dân nhập cư, họ sẽ cảm thấy e ngại để mở cửa nhà và điền vào bảng câu hỏi, L.A có thể mất hàng tỷ đồng  quỹ liên bang trong thập kỷ tới.

Đó là lý do tại sao các nhà lãnh đạo thành phố, quận, và tiểu bang và các nhóm cộng đồng đang hợp lực để đấu tranh cho những người hàng xóm của chúng ta có thể  bị làm hại nhất.

Hãy cùng chung tay, chúng ta có thể đảm bảo được một con số thống kê đầy đủ, công bằng và chính xác cho năm 2020.

Bởi vì ở Los Angeles, mọi người đều gắn bó và mọi người đều quan trọng. Vì vậy, hãy sắn tay áo và bắt đầu làm việc!